Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre:   Ukrajinských chovateľov/majiteľov psov, ktorí museli utiecť z UA so svojimi psami
(vyberte vyhovujúce)       Ľudí, ktorí prichýlili u seba ukrajinských psov (bez ich majiteľov)


Meno žiadateľa:  
 
Adresa na Slovensku - ulica, číslo:  
PSČ, mesto:    
Potvrdenie o registrácii (dočasné útočisko v SR):    (PDF, JPG, max 1 MB)  
 
Adresa na Ukrajine:  
 
e-mail:  
telefón:  
 
príspevok vyplatiť na účet (IBAN):  


Plemeno Pohlavie Meno psa Číslo zápisu Narodený Číslo čipu Status
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
 
Zdôvodnenie žiadosti – opis situácie
 
Odoslaním formulára potvrdzujem pravdivosť uvedených informácií